Ansvarsfraskrivelse

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Tolkning og definisjoner

Tolkning

Ordene der den første bokstaven er stor har betydninger definert under følgende forhold. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de står i entall eller flertall.

Definisjoner

For formålet med denne ansvarsfraskrivelsen:

  • Selskapet (referert til som enten «Selskapet», «Vi», «Oss» eller «Vår» i denne retningslinjen for informasjonskapsler) refererer til GPT XP Serax, 1 Raffles Place, Singapore, 048616 .
  • Du betyr brukeren, personen som har tilgang til tjenesten, eller selskapet eller annen juridisk enhet på vegne av denne personen har tilgang til eller bruker tjenesten, alt etter hva som er aktuelt.
  • Nettstedet refererer til https://btcloophole.cloud (GPT Serax V2).
  • Tjenesten refererer til nettstedet.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i tjenesten er kun til generell informasjon.

Selskapet påtar seg intet ansvar for feil eller utelatelser i innholdet i tjenesten.

Selskapet skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen spesielle, direkte, indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller skader overhodet, enten det er i en kontraktshandling, uaktsomhet eller andre skader, som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av tjenesten. eller innholdet i tjenesten. Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre tillegg, slettinger eller endringer i innholdet på tjenesten når som helst uten forvarsel.

Selskapet garanterer ikke at tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne lenker

Tjenesten kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ikke leveres eller vedlikeholdes av eller på noen måte er tilknyttet selskapet.

Vær oppmerksom på at selskapet ikke garanterer nøyaktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullstendigheten av informasjon på disse eksterne nettstedene.

Ansvarsfraskrivelse for feil og utelatelser

Informasjonen gitt av tjenesten er kun til generell veiledning i saker av interesse. Selv om selskapet tar alle forholdsregler for å sikre at innholdet i tjenesten er både oppdatert og nøyaktig, kan det oppstå feil. I tillegg kan det være forsinkelser, utelatelser eller unøyaktigheter i informasjonen i tjenesten, gitt lover, regler og forskrifter som endrer seg.

Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser, eller for resultatene som oppnås ved bruk av denne informasjonen.

Ansvarsfraskrivelse for rettferdig bruk

Selskapet kan bruke opphavsrettsbeskyttet materiale som ikke alltid har vært spesifikt autorisert av opphavsrettseieren. Selskapet gjør slikt materiale tilgjengelig for kritikk, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipend eller forskning.

Selskapet mener dette utgjør en «rettferdig bruk» av slikt opphavsrettsbeskyttet materiale som foreskrevet i seksjon 107 i USAs opphavsrettslov.

Hvis du ønsker å bruke opphavsrettsbeskyttet materiale fra tjenesten til dine egne formål som går utover rimelig bruk, må du innhente tillatelse fra opphavsrettseieren.

Visninger Uttrykt Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten kan inneholde synspunkter og meninger som er forfatternes og ikke nødvendigvis gjenspeiler den offisielle policyen eller posisjonen til noen annen forfatter, byrå, organisasjon, arbeidsgiver eller selskap, inkludert selskapet.

Kommentarer publisert av brukere er deres eget ansvar, og brukerne vil ta fullt ansvar, ansvar og skyld for enhver injurie eller rettstvist som er et resultat av noe skrevet i eller som et direkte resultat av noe skrevet i en kommentar. Selskapet er ikke ansvarlig for kommentarer publisert av brukere og forbeholder seg retten til å slette enhver kommentar uansett grunn.

Ingen ansvarsfraskrivelse

Informasjonen om tjenesten er gitt med den forståelse at selskapet ikke her er engasjert i å yte juridiske, regnskapsmessige, skattemessige eller andre profesjonelle råd og tjenester. Som sådan bør den ikke brukes som en erstatning for konsultasjon med profesjonelle regnskaps-, skatte-, juridiske eller andre kompetente rådgivere.

Selskapet eller dets leverandører skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for noen spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader som oppstår som følge av eller i forbindelse med din tilgang eller bruk eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten.

«Bruk på egen risiko» Ansvarsfraskrivelse

All informasjon i tjenesten leveres «som den er», uten garanti for fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet eller for resultatene oppnådd ved bruk av denne informasjonen, og uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til garantier for ytelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.

Selskapet vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen andre for noen avgjørelser eller handlinger som er tatt i avhengighet av informasjonen gitt av tjenesten eller for eventuelle følgeskader, spesielle eller lignende skader, selv om de blir informert om muligheten for slike skader.

ANSVARSFRASKRIVELSE AV HØY RISIKO

‘GPT XP Serax’ (‘GPT XP Serax’) lar sine brukere (heretter: «Bruker» eller «Brukere») handle med svært spekulative investeringer som innebærer en betydelig risiko for tap. Slik handel er ikke egnet for alle investorer, så brukere må sikre at de forstår risikoen fullt ut før handel. ‘GPT XP Serax’ administrerer eller tilbyr ingen juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller investeringsråd eller anbefaling angående egnethet, lønnsomhet, investeringsstrategi eller andre forhold av den typen.

Alle brukere og potensielle brukere bør nøye lese følgende risikoavsløring og advarsler i dette dokumentet før de søker til ‘GPT XP Serax’ for å bruke programvaren, og før de begynner å handle i ulike finansmarkeder ved å bruke ulike finansielle instrumenter. Det bemerkes imidlertid at dette dokumentet ikke kan og ikke avslører eller forklarer alle risikoene og andre viktige aspekter som er involvert i handel med Forex, CFD-er og kryptovalutaer. Varselet ble utformet for å forklare i generelle termer arten av risikoene som er involvert når du håndterer Forex, CFD-er og kryptovalutaer på en rettferdig og ikke-villedende måte.

PGA HANDELENS HØYRISIKO, GIR ‘GPT Serax V2’ EKSPLISILT IKKE NOEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER GARANTIERER AT BRUKERNE VIL GJENNE FORTJENESTE ELLER AT BRUKERNE IKKE VIL TAPE INN INNSKAP.
Handel med Forex, CFDer og kryptovalutaer er VELDIG SPEKULATIV OG HØYRISIKO og passer ikke for alle medlemmer av allmennheten, men bare for de investorene som:

(a) Forstå og er villig til å påta seg de økonomiske, juridiske og andre risikoene som er involvert.

(b) Ta i betraktning deres personlige økonomiske forhold, økonomiske ressurser, livsstil og forpliktelser er økonomisk i stand til å påta seg tapet av hele investeringen.

(c) Ha kunnskapen til å forstå handel med Forex, CFD-er og kryptovalutaer og de underliggende eiendelene og markedene.

‘GPT XP Serax’ vil ikke gi brukere råd knyttet til Forex, CFD-er og kryptovalutaer, de underliggende eiendelene og markedene, eller gi investeringsanbefalinger av noe slag. Så hvis brukeren ikke forstår risikoen involvert, bør han søke råd og konsultasjon fra en uavhengig finansiell rådgiver. Hvis brukeren fortsatt ikke forstår risikoen forbundet med handel med Forex, CFD-er og kryptovalutaer, bør han ikke handle i det hele tatt.

Forex, CFD-er og kryptovalutaer er finansielle derivater som henter verdien fra prisene på de underliggende eiendelene/markedene de refererer til (for eksempel: valutaer, aksjeindekser, aksjer, metaller, indeksfutures, terminkontrakter, etc.). Det er derfor viktig at brukeren forstår risikoen forbundet med handel med det relevante underliggende aktiva/markedet fordi svingninger i prisen på det underliggende aktiva/markedet vil påvirke lønnsomheten til handelen hans.

Noen slike risikoer inkluderer

Volatilitet – Bevegelser i prisen på underliggende eiendeler/markeder kan være volatile og uforutsigbare. Dette vil ha en direkte innvirkning på brukerens fortjeneste og tap. Å forstå volatiliteten til et underliggende marked vil hjelpe brukere å veilede om hvordan de skal handle og hvor mye de er villig til å tape.

Markedssvingninger – En svingning er et plutselig skifte i prisen på en underliggende aktivapris fra ett nivå til et annet. Ulike faktorer kan føre til gap (for eksempel økonomiske hendelser eller markedsmeldinger) og gap kan oppstå både når det underliggende markedet er åpent og når det er stengt. Når disse faktorene oppstår mens det underliggende markedet er stengt, kan prisen på det underliggende markedet når det åpner igjen (og derfor vår avledede pris) være markant forskjellig fra sluttkursen, uten mulighet til å lukke handelen din i mellom. «Gapping» kan resultere i et betydelig tap (eller fortjeneste).

Markedslikviditet – Prisene på Forex, CFD-er og kryptovalutaer vil bli påvirket av, blant annet, endrede tilbuds- og etterspørselsforhold, statlige, landbruks-, kommersielle og handelsprogrammer og -politikker, nasjonale og internasjonale politiske og økonomiske hendelser og de rådende psykologiske egenskapene til de relevante markedsplassen og noen av Forex, CFD-er og kryptovalutaenes underliggende eiendeler blir kanskje ikke umiddelbart likvide som følge av redusert etterspørsel etter den underliggende eiendelen. Så markedsforholdene kan endre seg betydelig i løpet av svært kort tid, og under visse markedsforhold kan det derfor være umulig for brukerens ordre å bli utført, noe som fører til tap.

Det er forstått at når det gjelder handel med valutaer, kan det være situasjoner, bevegelser og/eller forhold som oppstår i helgen, i begynnelsen av uken eller intradagen etter utgivelsen av betydelige makroøkonomiske tall, økonomiske eller politiske nyheter som gjør valutamarkedene å åpne med prisnivåer som kan avvike vesentlig fra tidligere priser.

* ADVARSEL FOR HØYRISIKO INVESTERING *

Handel med Forex, CFD-er og kryptovalutaer innebærer en risiko for å miste investeringen din. Denne risikoadvarselen kan ikke og avslører ikke alle risikoer og andre vesentlige aspekter ved handel med opsjoner og derivater. Du bør ikke spekulere med kapital du ikke har råd til å tape. Vi anbefaler sterkt at du leser gjennom nettstedets vilkår og betingelser og personvernregler før du begynner å bruke tjenesten vår.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne ansvarsfraskrivelsen, kan du kontakte oss:

  • På e-post: info[at] btcloophole.app
  • Ved å besøke denne siden på vår nettside: https://btcloophole.cloud
  • På telefon: +65 6808 5888