Αποποίηση ευθύνης

Τελευταία ενημέρωση: Ιουνίου 2023

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τους ακόλουθους όρους. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας αποποίησης ευθύνης:

  • Η Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως “η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς” ή “Δικοί μας” στην παρούσα Πολιτική Cookies) αναφέρεται στο GPT XP Serax, 1 Raffles Place, Singapore, 048616 .
  • Ως χρήστης νοείται ο χρήστης, το άτομο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, ή η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Ο ιστότοπος αναφέρεται στη https://btcloophole.cloud (GPT Serax V2).
  • Η Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.

Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, είτε πρόκειται για αγωγή λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις του περιεχομένου της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών για εξωτερικούς συνδέσμους

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από την Εταιρεία ή δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν.

Σημειώστε ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτούς τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.

Αποποίηση ευθύνης για λάθη και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία είναι μόνο για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος. Ακόμη και αν η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι επίκαιρο και ακριβές, μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Αποποίηση ευθύνης για δίκαιη χρήση

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν έχει πάντα ειδική άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία διαθέτει το εν λόγω υλικό για κριτική, σχολιασμό, ειδησεογραφικό ρεπορτάζ, διδασκαλία, ακαδημαϊκή έρευνα ή έρευνα.

Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτό αποτελεί “θεμιτή χρήση” οποιουδήποτε τέτοιου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 107 του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για δικούς σας σκοπούς που υπερβαίνουν τη δίκαιη χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αποποίηση ευθυνών

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει απόψεις και γνώμες που είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι χρήστες θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη, την ευθύνη και την ευθύνη για οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμιση ή δικαστική διαμάχη που προκύπτει από κάτι που γράφτηκε σε ένα σχόλιο ή ως άμεσο αποτέλεσμα αυτού που γράφτηκε σε ένα σχόλιο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σχόλιο δημοσιεύεται από χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο για οποιονδήποτε λόγο.

Δεν υπάρχει αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν ασχολείται με την παροχή νομικών, λογιστικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της διαβούλευσης με επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, νομικούς ή άλλους αρμόδιους συμβούλους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

Αποποίηση ευθύνης “Χρήση με δική σας ευθύνη”

Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λήφθηκε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική ή παρόμοια ζημία, ακόμη και αν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Το «GPT XP Serax» («GPT XP Serax») επιτρέπει στους χρήστες του (εφεξής: «Χρήστης» ή «Χρήστες») να συναλλάσσονται με άκρως κερδοσκοπικές επενδύσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι εν λόγω συναλλαγές δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές, οπότε οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι κατανοούν πλήρως τους κινδύνους πριν από τη διαπραγμάτευση. Το “GPT XP Serax” δεν διαχειρίζεται ούτε προσφέρει νομικές, φορολογικές, λογιστικές ή επενδυτικές συμβουλές ή σύσταση σχετικά με την καταλληλότητα, την κερδοφορία, την επενδυτική στρατηγική ή άλλα θέματα αυτού του είδους.

Όλοι οι Χρήστες και οι υποψήφιοι Χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την ακόλουθη Αποκάλυψη Κινδύνων και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, προτού υποβάλουν αίτηση στο ‘GPT XP Serax’ για χρήση του λογισμικού του και προτού αρχίσουν να συναλλάσσονται σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο δεν μπορεί και δεν αποκαλύπτει ή εξηγεί όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με τις συναλλαγές σε Forex, CFDs και κρυπτονομίσματα. Η ανακοίνωση σχεδιάστηκε για να εξηγήσει σε γενικές γραμμές τη φύση των κινδύνων που ενέχει η διαπραγμάτευση με Forex, CFDs και κρυπτονομίσματα με δίκαιο και μη παραπλανητικό τρόπο.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, το ‘GPT Serax V2’ ΡΗΤΩΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ.
Η διαπραγμάτευση σε Forex, CFDs και κρυπτονομίσματα είναι ΠΟΛΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και δεν είναι κατάλληλη για όλα τα μέλη του κοινού, αλλά μόνο για εκείνους τους επενδυτές που:

(α) Κατανοούν και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους οικονομικούς, νομικούς και άλλους κινδύνους που ενέχουν.

(β) λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές οικονομικές συνθήκες, τους οικονομικούς πόρους, τον τρόπο ζωής και τις υποχρεώσεις τους είναι οικονομικά σε θέση να αναλάβουν την απώλεια ολόκληρης της επένδυσής τους.

(γ) Να έχει τις γνώσεις για να κατανοεί τις συναλλαγές σε Forex, CFDs και κρυπτονομίσματα και τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές.

Το ‘GPT XP Serax’ δεν θα παρέχει στους χρήστες συμβουλές σχετικά με Forex, CFD και κρυπτονομίσματα, τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και αγορές, ούτε θα κάνει επενδυτικές προτάσεις οποιουδήποτε είδους. Επομένως, εάν ο χρήστης δεν κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει, θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές και διαβουλεύσεις από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Εάν ο χρήστης εξακολουθεί να μην κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η διαπραγμάτευση σε Forex, CFDs και κρυπτονομίσματα, τότε δεν θα πρέπει να κάνει καθόλου συναλλαγές.

Τα Forex, τα CFD και τα κρυπτονομίσματα είναι παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αντλούν την αξία τους από τις τιμές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων/αγορών στις οποίες αναφέρονται (για παράδειγμα: νομίσματα, δείκτες μετοχών, μετοχές, μέταλλα, προθεσμιακά συμβόλαια δεικτών, προθεσμιακές συμβάσεις κ.λπ.) Επομένως, είναι σημαντικό ο Χρήστης να κατανοεί τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαπραγμάτευση του σχετικού υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου/αγοράς, διότι οι διακυμάνσεις στην τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου/αγοράς θα επηρεάσουν την κερδοφορία της συναλλαγής του.

Ορισμένοι από τους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνουν

Μεταβλητότητα – Οι μεταβολές στις τιμές των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων/αγορών μπορεί να είναι ευμετάβλητες και απρόβλεπτες. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα κέρδη και τις ζημίες του Χρήστη. Η κατανόηση της μεταβλητότητας μιας υποκείμενης αγοράς θα βοηθήσει τους χρήστες να καθοδηγήσουν τον τρόπο διαπραγμάτευσης και το ποσό που είναι διατεθειμένοι να χάσουν.

Ταλαντεύσεις της αγοράς – Μια ταλάντευση είναι μια ξαφνική μετατόπιση της τιμής ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου από το ένα επίπεδο στο άλλο. Διάφοροι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε gapping (για παράδειγμα, οικονομικά γεγονότα ή ανακοινώσεις της αγοράς) και το gapping μπορεί να συμβεί τόσο όταν η υποκείμενη αγορά είναι ανοικτή όσο και όταν είναι κλειστή. Όταν αυτοί οι παράγοντες συμβαίνουν ενώ η υποκείμενη αγορά είναι κλειστή, η τιμή της υποκείμενης αγοράς όταν ανοίξει ξανά (και επομένως η τιμή που λαμβάνουμε) μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την τιμή κλεισίματος, χωρίς να έχετε την ευκαιρία να κλείσετε τη συναλλαγή σας στο μεταξύ. Το “Gapping” μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες (ή κέρδη).

Ρευστότητα της αγοράς – Οι τιμές των Forex, των CFDs και των κρυπτονομισμάτων θα επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από τις μεταβαλλόμενες σχέσεις προσφοράς και ζήτησης, τα κυβερνητικά, γεωργικά, εμπορικά και εμπορικά προγράμματα και πολιτικές, τα εθνικά και διεθνή πολιτικά και οικονομικά γεγονότα και τα επικρατούντα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς, ενώ ορισμένα από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία των Forex, CFDs και κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να μην καταστούν άμεσα ρευστοποιήσιμα ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να αλλάξουν σημαντικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, υπό ορισμένες συνθήκες της αγοράς, μπορεί να είναι αδύνατο να εκτελεστεί η εντολή του Χρήστη, οδηγώντας σε απώλειες.

Εξυπακούεται ότι, όταν πρόκειται για συναλλαγές σε νομίσματα, ενδέχεται να υπάρξουν καταστάσεις, κινήσεις ή/και συνθήκες που συμβαίνουν το Σαββατοκύριακο, στην αρχή της εβδομάδας ή εντός της ημέρας μετά τη δημοσίευση σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων, οικονομικών ή πολιτικών ειδήσεων που κάνουν τις αγορές συναλλάγματος να ανοίγουν με επίπεδα τιμών που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τις προηγούμενες τιμές.

* ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΎ ΚΙΝΔΎΝΟΥ *

Η διαπραγμάτευση Forex, CFDs και κρυπτονομισμάτων ενέχει τον κίνδυνο να χάσετε την επένδυσή σας. Η παρούσα προειδοποίηση κινδύνου δεν μπορεί και δεν αποκαλύπτει όλους τους κινδύνους και άλλες σημαντικές πτυχές των συναλλαγών με δικαιώματα προαίρεσης και παράγωγα. Δεν πρέπει να κερδοσκοπείτε με κεφάλαια που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Αποποίηση ευθυνών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • Με email: info[at]btcloophole.app
  • Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στην ιστοσελίδα μας: https://btcloophole.cloud
  • Τηλεφωνικά: +65 6808 5888